Sobota, 26 Maja 2018, Ilość odwiedzin:
Aktualności Zarząd 1% podatku Kontakt Wszystko o ADHD Projekty Zapytania ofertowe Konferencje Galerie Terapie dla dzieci Warsztaty dla dobrych rodziców Szkolenia Rekomendujemy Wspierają nas Przyjaciel Tygryska Do sponsorów Polityka Plików Cookies. Prasa o ADHD
mecenat

 

   

 


 

 

 

 

współpraca
Aktualności
Zadanie publiczne „Zaburzenia rozwojowe dziecka – wyzwanie i działanie”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową


informuje, że od 01.07.2017 r. rusza nabór dzieci do zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie  pn.


„Zaburzenia rozwojowe dziecka – wyzwanie i działanie”


Cel strategiczny nr 2 (wzrost efektywności wsparcia osób nie niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej),w tym określone w celu operacyjny nr 2.2 (wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji), Działanie nr 2 z Wojewódzkiego Programu - Popularyzacja znaczenia istoty wczesnej interwencji i jej wpływu na proces rehabilitacji będą realizowane poprzez cel główny:


Do udziału w zadaniu publicznym zapraszamy dzieci  do 12 roku u których obserwuje się nadpobudliwość psychoruchową spowodowaną różnymi niepełnosprawnościami (np. Zespół Aspergera, autyzm, MPDz, choroby genetyczne, obniżone możliwości intelektualne) oraz zdiagnozowane dzieci z ADHD również będące w  trakcie diagnozy w kierunku ADHD lub mające objawy zaburzeń opozycyjno-buntowniczych.


W ramach zadania publicznego planuje się zorganizować:

Działanie 1 -  Rekrutacja adresatów do zadania publicznego i zakup sprzętu 01.07.2017 r. - 31.07.2017 r.

Działanie 2 - Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej  - 01.08.2017 r.- 30.11.2017 r.

Działanie 3 – Terapia z zakresu integracji sensorycznej01.08.2017 r.-30.11.2017 r.

Działanie 4  - Masaż Shantala - 01.08.2017 r.-30.11.2017 r.

Działanie 5  - Terapia biofeedback - 01.08.2017 r.-30.11.2017 r.

Działanie 6  - Poradnictwo psychologiczne- 01.08.2017 r.-30.11.2017 r.

 

 

Rekrutacja uczestników następuje w wyniku:

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego przez rodziców wyrażających chęć udziału swojego dziecka w zadaniu publicznym (każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie i w pierwszej kolejności do zadania publicznego zostaną zakwalifikowane dzieci najmłodsze),

2. Formularz należy wypełnić odręcznie i dostarczyć do biura (w dni robocze w godz. od 09:00 do 17:00), pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu formularza do biura a nie data stempla pocztowego) na adres Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną na e-maila: adhd-rzeszow@wp.pl (wypełnić odręcznie, zeskanować).


Zgłoszenia są przyjmowane do 31 lipca 2017 r.


 Złożenie wniosku  nie gwarantuje udziału w zadaniu publicznym.


Szczegółowe informacje są udzielane w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

 ul. Dąbrowskiego 1/5A

35-033 Rzeszów

 lub pod nr tel.

665-721-148, 662-096-633, 603-49-43-46


SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

 

Pliki do pobrania
  formularzrops_2017.pdf
pliki do pobrania
wstecz
Edito CMS v2.2
Skuteczne pozycjonowanie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z ADHD - Rzeszów ul. Dąbrowskiego 1/5A startwsteczdo góry