Środa, 20 Marca 2019, Ilość odwiedzin:
Aktualności Zarząd 1% podatku Kontakt Wszystko o ADHD Projekty Zapytania ofertowe Konferencje Galerie Terapie dla dzieci Warsztaty dla dobrych rodziców Szkolenia Rekomendujemy Wspierają nas Przyjaciel Tygryska Do sponsorów Polityka Plików Cookies. Prasa o ADHD
mecenat

 

 

   

 


 

 

 

 

współpraca
Aktualności
Zadanie publiczne pn. "„Wczesna interwencja terapeutyczna - szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 

informuje, że od 01.06.2018 r. rusza nabór dzieci do zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie  pn.

„Wczesna interwencja terapeutyczna - szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

Cel strategiczny 2: Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Cel operacyjny 2: Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji.

Działanie 2: Popularyzacja znaczenia istoty wczesnej interwencji i jej wpływu na proces rehabilitacji.

 

Do udziału w zadaniu publicznym zapraszamy dzieci  do 12 roku życia z terenu województwa podkarpackiego, u których obserwuje się nadpobudliwość psychoruchową spowodowaną różnymi niepełnosprawnościami (np. Zespół Aspergera, autyzm, MPDz, choroby genetyczne, obniżone możliwości intelektualne) oraz zdiagnozowane dzieci z ADHD również będące w  trakcie diagnozy w kierunku ADHD lub mające objawy zaburzeń opozycyjno-buntowniczych.

 

W ramach zadania publicznego zostaną zorganizowane następujące działania:

·       Diagnoza z zakresu Integracji Sensorycznej - 01.07.2018 r.- 30.11.2018 r.

·       Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej - 01.07.2018 r.- 30.11.2018 r.

·       Terapia Biofeedback - 01.07.2018 r.- 30.11.2018 r.

·       Terapia Metodą Warnkego - 01.07.2018 r.- 30.11.2018 r.

Rekrutacja uczestników następuje w wyniku:

1. Złożenia formularza zgłoszeniowego przez rodziców wyrażających chęć udziału swojego dziecka w zadaniu publicznym (każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie),

2. Formularz należy wypełnić odręcznie i dostarczyć do biura osobiście, pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu formularza do biura a nie data stempla pocztowego) na adres Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną na e-maila: adhd-rzeszow@wp.pl (wypełnić odręcznie, zeskanować).

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2018 r.

 Złożenie wniosku  nie gwarantuje udziału w zadaniu publicznym.

Szczegółowe informacje są udzielane

pod nr tel. 

665-721-148, 662-096-633

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

 

Pliki do pobrania
  formularz_rops_2018.pdf
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
wstecz
Edito CMS v2.2
Skuteczne pozycjonowanie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z ADHD - Rzeszów ul. Dąbrowskiego 1/5A startwsteczdo góry