Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe z sukcesami działa na rynku, a mimo to nadal wielu z nas nie jest w stanie określić, co oferuje w ramach usług. Na co możemy liczyć jako klienci? Jakie usługi może zaoferować nam biuro rachunkowe? Poniżej prezentujemy najważniejsze usługi! Zapoznaj się z nimi koniecznie!

Usługa księgowo-rachunkowe dla każdego typu prowadzonej działalności

W zakresie usług biura rachunkowego znajdziemy usługę księgowo-rachunkową dla każdego typu działalności. O tym, co będzie się na nią składało, decydują klienci, a więc to od nas zależy, jakie dokładnie usługi zapewni nam dane biuro rachunkowe. Jednak warto w tym miejscu wspomnieć, że mamy do czynienia z profesjonalistami, którzy są w stanie zapewnić pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Oznacza to, że biuro rachunkowe chętnie przejmie na siebie prowadzenie ewidencji ryczałtowych, w tym na przykład ewidencję podatku od towarów i usług, obsługa pracowników, czy rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Również dobrze biuro rachunkowe w warszawie może zająć się prowadzeniem ksiąg handlowych, co jest jednoznaczne, z tym że zajmie się wszystkimi wymaganymi przez przepisy ewidencjami księgowymi, rozliczeniami właścicieli, sporządzaniem raportów (rocznych i miesięcznych), czy przygotowywaniem raportów na potrzeby właścicieli oraz banków.

W ramach współpracy jest również w stanie przejąć się na siebie reprezentację przed organami skarbowymi, czy innymi instytucjami zewnętrznymi, w tym na przykład przed US, ZUS i GUS. Dzięki temu nie będziemy musieli stawiać się osobiście do żadnej z wymienionych instytucji i będziemy mogli skupić się na zadaniach, które są nam lepiej znane, a więc na prowadzeniu swojej firmy.

Prowadzenie kadr i płac

W zakresie usług biura rachunkowego znajdziemy również możliwość prowadzenia kadr i płac. W ramach współpracy fachowcy mogą kompleksowo zająć się wszystkim zadaniami z tym związanymi, a to oznacza, że po raz kolejny nie będziemy musieli zajmować się tym we własnym zakresie i będziemy mogli poświęcić się realizacji innych zadań.

Na tego typu usług może składać się generowanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną, tworzenie comiesięcznych składek ZUS oraz deklaracji, sporządzanie ewidencji urlopów, czy nawet sporządzanie rocznych informacji o wysokości otrzymanego dochodu dla pracowników.

To właśnie biuro rachunkowe może tworzyć i zarządzać zgodnie z przepisami kartotekami osobowymi, obliczać nadgodziny, premie, zasiłki chorobowe, wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownicze, które przewiduje Kodeks Pracy.

Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

Warto również wspomnieć, że biuro rachunkowe jest w stanie zapewnić fachowe doradztwo oraz pomoc na wszystkich etapach zakładania działalności gospodarczej. Jeśli wyrazimy chęć, to możemy liczyć na fachową pomoc przy rejestracji spółki partnerskiej, spółki osobowej, spółki partnerskiej, czy nawet spółki handlowej. To jednak nie wszystko, ponieważ fachowcy zapewniają także wsparcie osobom fizycznym, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dzięki temu cały proces przebiegnie bardzo sprawnie, a my nie będziemy musieli się zastanawiać, czy wszystkie formalności zostały dopełnione.

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Na koniec warto też wspomnieć, że biuro rachunkowe prowadzi również księgowość Wspólnot Mieszkaniowych, a to oznacza, że w tym przypadku również można liczyć na bardzo szeroki zakres usług. Fachowcy są w stanie pomóc w optymalizacji kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, co przełoży się na lepsze działanie całej nieruchomości, czy na efektywniejsze zarządzanie środkami pieniężnymi, które są przeznaczone na utrzymanie nieruchomości.

W ramach współpracy można liczyć na naliczanie opłat z tytułu utrzymania części wspólnych, kontrolę rozrachunków z dostawcami usług, czy nawet powiadamianie o stanie rozrachunków. To jednak nie wszystko, ponieważ fachowcy mogą zająć się prowadzeniem ewidencji przychodów i kosztów, prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, czy nawet prowadzeniem rozliczeń z ZUS i US.

Tagged : / /