Środa, 20 Marca 2019, Ilość odwiedzin:
Aktualności Zarząd 1% podatku Kontakt Wszystko o ADHD Projekty Zapytania ofertowe Konferencje Galerie Terapie dla dzieci Warsztaty dla dobrych rodziców Szkolenia Rekomendujemy Wspierają nas Przyjaciel Tygryska Do sponsorów Polityka Plików Cookies. Prasa o ADHD
mecenat

 

 

   

 


 

 

 

 

współpraca
Szkolenia

„Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców” częśc II

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie

oraz

Poradnia Poza Schematami


zaprasza na szkolenie:


„Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców”

(Parent Management Training)

Część  II


Prowadzący: dr Artur Kołakowskipsychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta.


Termin: część II 5-6 czerwca 2017r


Miejsce szkolenia: Rzeszów

Koszt szkolenia: 250 zł - (dla osób biorących udział w szkoleniu 24-25.10.2016r.) należy dopłacić tydzień przed drugim blokiem szkolenia. Jednocześnie przypominamy , że nie zwracamy wpłat jeśli uczestnik zapłacił całość podczas I części a nie weźmie udziału w drugim bloku szkoleniowym.

350 zł - dla osób biorących udział we wcześniejszych edycjach szkoleniach a chcieliby uzupełnić swoją wiedzę po 1 części a do tej pory nie uczestniczyli w 2 części szkolenia i chcieliby uczestniczyć w superwizji przeprowadzonych już przez siebie warsztatów.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Szkolenie obejmuje:


Część II: superwizja przeprowadzonych przez uczestników warsztatów. Obejmuje 20 godzin dydaktycznych (około pół roku po I części).

Propozycja adresowana jest do: nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz studentów powyższych kierunków, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pedagogów szkolnych


Koszty: ł na konto nr 73 1240 1792 1111 0010 0561 0438 lub na miejscu w dniu szkolenia


Informacja i zapisy: l lub 665721148

 

 

 

Informacja na temat warsztatów


Zarówno kłopoty z koncentracją uwagi jak i problemy z impulsywnością i nadruchliwością często są mylone z celowym, niepożądanym („niegrzecznym, złym") zachowaniem dziecka. Dlatego też jednym z podstawowych zasad pracy z dzieckiem z ADHD jest przekonanie rodziców, że objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie są winą dziecka, jego rodziców czy nauczycieli. Pacjent z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej wymaga pomocy w tych sferach życia, które są zaburzone przez kłopoty z koncentracją, nadruchliwość czy nadmierną impulsywność. Dziecko z ADHD ma osiągać te same cele, co jego rówieśnicy, ale przy większym nakładzie pracy swojej i ważnych dorosłych (rodziców i nauczycieli).

Objawy ADHD trwają latami. Nie można żadnymi terapeutycznymi metodami doprowadzić do ich całkowitego ustąpienia, a jedynie do lepszego funkcjonowania dziecka pomimo ich obecności. Dlatego też tak ważna jest z jednej strony farmakoterapia stosowana zgodnie z zasadami „medycyny opartej na faktach" (u dzieci z ciężkim nasileniem zespołu nadpobudliwości), jak i wieloletnie prowadzenie poszczególnych metod wsparcia, mających na celu nie spowodowanie zniknięcia objawów, ale nie dopuszczenie do powstania powikłań.


Cel terapeutyczny warsztatów dla rodziców jest z natury wieloaspektowy. Nierozsądne byłoby oczekiwać, że objawy ADHD mające podłoże neurologiczne, mogą zostać wyeliminowane przez terapię środowiskową. Skuteczność interwencji behawioralnych w przedszkolu i szkole głównie przejawia się w lepszej akceptacji i kontroli osiowych objawów ADHD przez rodziców w domu i środowisku rodzinnym. Oprócz wpływu na objawy pierwotne ADHD warsztaty dla rodziców mogą pomóc w redukcji innych zachowań problemowych, zapobiec wtórnym objawom zaburzenia pozycyjno-buntowniczego. Jeśli wymienione problemy zostaną poddane lepszej kontroli, dziecko z ADHD dozna mniejszej ilości niepowodzeń, frustracji i krytyki, co może dać mu więcej wiary we własne siły, poprawić nastrój i wpłynąć na poprawę funkcjonowania społecznego.


W trakcie warsztatów rodzice uczą się w odmienny sposób postępować ze swoimi dziećmi. Zastępują sposób wychowania polegający na wymuszaniu zachowań, uczeniem zachowań prospołecznych. Rodzice mają za zadania wprowadzać w domu metody, których nauczyli się na sesji. Rodzice uczą się skupiać na zachowaniach pożądanych, zamiast na niepożądanych. Rodzice uczą się stosowania konkretnych technik behawioralnych.

Uważa się, że treningi rodzicielskie mają za zadanie zachęcić rodzica do: nabywania wiedzy na temat wspierania dziecka w sytuacjach społecznych, używania metod ułatwiających funkcjonowanie dziecka z jego objawami, bycia osobą organizującą działania dziecka i wspierającą je w interakcjach społecznych. Według wstępnych obserwacji i analizy zadań domowych prezentowanych na poszczególnych spotkaniach stwierdzono, że zapoznanie rodziców z cała gamą oddziaływań pozwala im: bardziej różnorodnie podejść do rozwiązywania trudności wychowawczych, dostrzegać zachowania dziecka w szerszym kontekście, rozpoznawać przyczyny i konsekwencje różnych reakcji swoich i dziecka, wprowadzić spójny i czytelny dla dziecka system zasad i konsekwencji, świadomie wykorzystywać wzmocnienia pozytywne – przez zastosowanie pochwał i nagród. Rodzice wyrażają większą gotowość do współpracy ze szkołą, do rozmawiania i przekazywania informacji nt. nadpobudliwości, oraz do bycia „adwokatem" swojego dziecka; a także postrzegają siebie nie tylko w roli 'złego rodzica'.


Program warsztatu:

W trakcie powyższego warsztatu uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat prowadzenia warsztatów dla rodziców na podstawie przygotowanego podręcznika opisującego 14 zajęciowy program pracy z rodzicami (prezentacja przypadków, ćwiczeń z rodzicami). Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych zawartych w algorytmach (instrukcja i materiały dla rodzica, instrukcja dla profesjonalisty) dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.


Tematy poruszane w czasie warsztatów:

1. Wykład wstępny na temat ADHD, zaburzeń zachowania, celowego łamania norm, braku zasad, zaburzeń opozycyjnych i buntowniczych. Dlaczego z różnymi dziećmi trzeba pracować różnymi metodami, behawioralna analiza zachowania – teoria praktyka.

2. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.

3. Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD" (opcje ułatwienia, w trakcie warsztatu omawiane są konkretne techniki pracy z objawami ADHD w szkole, klasie, w domu.

4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej i wiążącego się z nią trudnego zachowania, a także czynników bezpośrednio poprzedzających ich występowanie oraz czynników podtrzymujących (behawioralna analiza zachowania, ABC wg. C. Sutton itp.).

5. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie, praca na pozytywnych wzmocnieniach, nagradzanie pozytywnych zachowań, system żetonowy.

6. Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad. Powiązanie przestrzegania i łamania przez dziecko zasad z system nagród i konsekwencji. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

7. Wprowadzenie systemów żetonowych.

8. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.

9. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.


Warsztaty oparte są na następujących programach:

1. Autorskim programie „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub z zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi" opracowanym przez zespół Wolańczyk, Kołakowski, Skotnicka, Pisula, stosowanym od 1998 roku. Manuskrypt

2. Barkley; Edwards; Robin: Defiant Teens A Clinisian's Manual for Assessment and Family Intervention; The Guildford Press 1999

3. Faber Mazlish; Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Materiały do zajęć warsztatowych; Media Rodzina of Poznań 1997

4. Sutton: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – cykl 8 ksiązeczek (warsztatów); Synapsis 1992

5. Kołakowski, Wolańczyk, Pisula, Skotnicka ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, GWP, Gdańsk 2007

Edito CMS v2.2
Skuteczne pozycjonowanie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z ADHD - Rzeszów ul. Dąbrowskiego 1/5A startwsteczdo góry