Monitoring wód podziemnych i badania geologiczne – Aqua Soil

Przed przystąpieniem do budowy drogi ekspresowej czy mostu trzeba wykonać badania, które określą czy miejsce to jest odpowiednie na tego typu inwestycje. Firma Aqua Soil od lat współpracuje z firmami z branży budowlanej czy wydobywczej i wykonuje badania geologiczne gruntu. Oprócz tego zajmuje się monitoringiem wód podziemnych. Aqua Soil każde zlecenie traktuje priorytetowo i stawia przede wszystkim na dobre relacje z klientami. Wszystkie usługi oferowane przez firmę wykonywane są zawsze terminowo i profesjonalnie. Pracownicy Aqua Soil to fachowcy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań geologicznych gruntów czy monitoringu jakości wód podziemnych. Firma prowadzi monitoring jakościowy i ilościowy. Ocenia również możliwy wpływ inwestycji na wody podziemne. Aqua Soil podejmuje się zleceń o różnym charakterze również tych dotyczących badania zanieczyszczenia gleb i wód. Siedziba Aqua Soil mieści się w Krakowie i ma bogate portfolio prac w zakresie geologii, hydrogeologii czy ochrony środowiska.

Tagged : /