Środa, 20 Lutego 2019, Ilość odwiedzin:
Aktualności Zarząd 1% podatku Kontakt Wszystko o ADHD Projekty Zapytania ofertowe Konferencje Galerie Terapie dla dzieci Warsztaty dla dobrych rodziców Szkolenia Rekomendujemy Wspierają nas Przyjaciel Tygryska Do sponsorów Polityka Plików Cookies. Prasa o ADHD
mecenat

 

 

   

 


 

 

 

 

współpraca
Zapytania ofertowe
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPROSTOWANIE

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zamawiający informuje, że w dniu 14.04.2014 r. w treści zapytania ofertowego
nr
ZO/AUN/2014/04/1 z dnia 02.04.2014 r. dotyczącego przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu

„Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie”,

zmianie uległa treść w pkt IV. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, ppkt 2, 6, oraz pkt. V Kryteria oceny ofert ppkt 8.

 


Pozycjom, które uległy zmianie nadano następujące brzmienie:


  • Pkt IV. ppkt 2 - Ofertę należy złożyć do dnia 17.04.2014 r. do godz. 17:00.
  • Pkt IV. ppkt 6 - Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 17.04.2014 r. o godz. 17:30 w Biurze Projektu w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 1/5 A.
  • Pkt V. ppkt 8 - O wyborze jednej oferty w danym bloku szkoleniowym Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów do 18.04.2014 r.Niniejszą informację Zamawiający podaje do publicznej wiadomości tj. Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

wstecz
Edito CMS v2.2
Skuteczne pozycjonowanie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z ADHD - Rzeszów ul. Dąbrowskiego 1/5A startwsteczdo góry