Środa, 20 Lutego 2019, Ilość odwiedzin:
Aktualności Zarząd 1% podatku Kontakt Wszystko o ADHD Projekty Zapytania ofertowe Konferencje Galerie Terapie dla dzieci Warsztaty dla dobrych rodziców Szkolenia Rekomendujemy Wspierają nas Przyjaciel Tygryska Do sponsorów Polityka Plików Cookies. Prasa o ADHD
mecenat

 

 

   

 


 

 

 

 

współpraca
Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu„Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie”

Znak sprawy: ZO/AUN/2014/04/2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamówienie dotyczy postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców,

którzy zorganizują i przeprowadzą kursy kwalifikacyjne
w ramach projektu „Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie” realizowanego na podstawie umowy

nr UDA-POKL.07.02.01-18-047/13-00 z dnia 4 marca 2014 r. współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania/Poddziałania 7.2.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
.

I.              Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
35-119 Rzeszów
, ul. Zbyszewskiego 8/28

NIP 813-33-85-871, REGON 180015329, KRS 0000227167

II.              Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie, jako zadanie zlecone, kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki oraz kursu kwalifikacyjnego z pedagogiki leczniczej (kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w okresie od maja 2014 r. do grudnia 2014 r.
w ramach projektu
Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie” skierowanego
do 40 uczestników projektu tj. bezrobotnych absolwentów studiów pedagogicznych w wieku 22-30 lat, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.

2.    Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

2.1.         Czas trwania kursu: 270 godzin

2.2.        Liczba uczestników kursu: 20 osób

2.3.        Termin przeprowadzenia kursu: od maja do grudnia 2014 r.

2.4.        Miejsce przeprowadzenie kursu: Rzeszów

2.5.        Cel kursu: Wyposażenie uczestników projektu w wiedzę umożliwiającą programowanie
i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych
w stosunku do dzieci upośledzonych umysłowo w różnym stopniu.

2.6.        W okresie od maja do sierpnia 2014 r. zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie oraz
w soboty i niedziele. W okresie od września do grudnia 2014 r. zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w soboty i niedziele.

3.       Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej

3.1.        Czas trwania kursu: 270 godzin

3.2.        Liczba uczestników kursu: 20 osób

3.3.        Termin przeprowadzenia kursu: od maja do grudnia 2014 r.

3.4.        Miejsce przeprowadzenie kursu: Rzeszów

3.5.        Cel kursu: Wyposażenie uczestników projektu w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządu ruchu, specyfiką procesu kształcenia, zapoznanie ze sposobami wspomagania procesu ich rewalidacji (techniki stymulacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne), wskazanie zasad i form współpracy szkoły, placówek leczniczych, administracji rządowej i pozarządowej.

3.6.        W okresie od maja do sierpnia 2014 r. zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie oraz
w soboty i niedziele. W okresie od września do grudnia 2014 r. zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w soboty i niedziele.

4.       Termin realizacji zamówienia: od maja 2014 r. do grudnia 2014 r.

Dalsza treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest w załączniku poniżej.
Pliki do pobrania
  aun_zapytanie_ofertowe_kursy_pdf.pdf
  aun_kursy_zal._1_program_kursu_ol.pdf
  aun_kursy_zal._3_harmonogram_ol.pdf
  aun_kursy_zal._3_harmonogram_ol.pdf
  aun_kursy_zal._4_harmonogram_pl.pdf
  aun_kursy_zal._5_cv.pdf
  aun_kursy_zal._6_opis_doswiadczenia.pdf
  aun_kursy_zal._7_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.pdf
  aun_kursy_zal._8_oswiadczenie_o_braku_zatrudnienia.pdf
  aun_kursy_zal._9_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf
  aun_formularz_ofertowy_kursy.pdf
wstecz
Edito CMS v2.2
Skuteczne pozycjonowanie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z ADHD - Rzeszów ul. Dąbrowskiego 1/5A startwsteczdo góry