Środa, 20 Lutego 2019, Ilość odwiedzin:
Aktualności Zarząd 1% podatku Kontakt Wszystko o ADHD Projekty Zapytania ofertowe Konferencje Galerie Terapie dla dzieci Warsztaty dla dobrych rodziców Szkolenia Rekomendujemy Wspierają nas Przyjaciel Tygryska Do sponsorów Polityka Plików Cookies. Prasa o ADHD
mecenat

 

 

   

 


 

 

 

 

współpraca
Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń w ramach projektu „Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie”

Znak sprawy: ZO/AUN/2015/03/1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamówienie dotyczy postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy przeprowadzą szkolenia w ramach projektu

„Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie” realizowanego na podstawie
umowy nr UDA-POKL.
07.02.01-18-047/13-00 z dnia 4 marca 2014 r. współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII,

Działania/Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

I.              Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
35-033 Rzeszów
, ul. Dąbrowskiego 1/5A

NIP 813-33-85-871, REGON 180015329, KRS 0000227167

 

II.              Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w okresie od kwietnia 2015 r. do czerwca 2015 r. w ramach projektu Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie” skierowanego do 30 Uczestników projektu tj. bezrobotnych absolwentów studiów pedagogicznych w wieku 22-30 lat, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego:

1.      SZKOLENIE „PRACA Z DZIECKIEM Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU – AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA” - (cześć 1 zamówienia)

1.1.     Czas trwania szkolenia: 20 godzin


1.2.     Ilość grup szkoleniowych (edycji szkolenia): 2 grupy


1.3.     Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 15 osób


1.4.     Termin przeprowadzenia szkolenia: kwiecień - czerwiec 2015 r.


1.5.     Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Rzeszów


1.6.     Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników projektu aktualnej wiedzy na temat autyzmu i zespołu Aspergera u dzieci, zapoznanie się z kryteriami diagnostycznymi oraz nabycie umiejętności posługiwania się specjalnymi metodami i formami pracy podczas prowadzenia zajęć z dziećmi.


2.   SZKOLENIE „PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO” - (cześć 2 zamówienia)

2.1.     Czas trwania kursu: 25 godzin


2.2.     Ilość grup szkoleniowych (edycji szkolenia): 2 grupy


2.3.     Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 15 osób

2.4.     Termin przeprowadzenia szkolenia: kwiecień - czerwiec 2015 r.

2.5.     Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Rzeszów

2.6.     Cel szkolenia: wyposażenie Uczestników w podstawową wiedzę nt. metody integracji sensorycznej (SI) i funkcjonowania bazowych kanałów zmysłowych oraz rodzajów zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają praktyczne sposoby pomocy dziecku z zaburzeniami SI oraz sposoby pracy stymulujące rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na realizację zamówienia w częściach.

Dalsza treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania
  aun_zapytanie_ofertowe.pdf
  aun_formularz_ofertowy_zal_a.pdf
  aun_szkolenia_zal._1_program_szkolenia.doc
  aun_szkolenia_zal._2_harmonogram_szkolenia.doc
  aun_szkolenia_zal._3_cv.doc
  aun_szkolenia_zal._4_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc
  aun_szkolenia_zal._5_oswiadczenie_o_braku_zatrudnienia.doc
  aun_szkolenia_zal._6_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc
wstecz
Edito CMS v2.2
Skuteczne pozycjonowanie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z ADHD - Rzeszów ul. Dąbrowskiego 1/5A startwsteczdo góry